Utwardzacze

Utwardzacze:

do sklepu

Utwardzacze do żywic epoksydowych są związkami chemicznymi, które w wyniku reakcji chemicznych powodują przestrzenne usieciowanie żywic, nadając jej cechy kleju, syciwa lub tworzywa chemoutwardzalnego. Utwardzacze typu: pierwszorzędowe i drugorzędowe dwuaminy, wieloaminy alifatyczne i aromatyczne, polimerkaptany zawierające aktywne atomy wodoru reagują tylko z grupami epoksydowymi. Natomiast bezwodniki kwasowe reagują także z grupami wodorotlenowymi, dzięki czemu gęstość usieciowania utwardzonej żywicy jest znacznie większa. Do utwardzania żywic epoksydowych stosuje się także utwardzacze nie zawierające czynnych atomów wodoru, które powodują polimeryzację jonową. Są to kwasy i zasady typu Lewisa, np.: fluorek boru i aminy trzeciorzędowe.

Utwardzacz ET Jest utwardzaczem do ciekłych żywic epoksydowych i kompozycji na ich bazie. Można stosować go do utwardzania kitów i szpachlówek epoksydowych, posadzkowych mas wylewowych, roztworów gruntujących, klejów epoksydowych itp., jako zamiennik Utwardzacza T. Jego stosunkowo niska lepkość znakomicie ułatwia operację mieszania z żywicami epoksydowymi.

do sklepu

Utwardzacz IDA Stosowany jest głównie do utwardzania mas posadzkowych. Dzięki niemu uzyskuje się powierzchnię o doskonałej gładkości i wysokim połysku. Posadzki te mają również dobre właściwości mechaniczne i chemoodporne. Utwardzacz IDA może być również stosowany do utwardzania niskocząsteczkowych żywic epoksydowych Epidian ® 5 i 6.

do sklepu

Utwardzacz KT Stosuje się go głównie do utwardzania Epidianu ® 607 przeznaczonego do przygotowania kompozycji posadzkowych z dodatkiem kruszywa.

do sklepu

Utwardzacz PAC Kompozycje żywic epoksydowych z Utwardzaczem PAC znajdują zastosowanie do łączenia elementów narażonych na odkształcenie, np.:

  • do klejenia cienkich blach,
  • łączenia gumy z metalem,
  • jako modyfikowane popularne kleje do codziennych zastosowań w gospodarstwie domowym
  • w kompozycjach do zalewania elementów w elektrotechnice i elektronice.

do sklepu

Utwardzacz Z-1 Stosuje się go przede wszystkim w kompozycjach z małocząsteczkowymi żywicami epoksydowymi oraz przetworami na ich bazie oraz utwardzania systemu posadzkowego 562.

Opakowania: 0,1kg, 1kg, 5kg, 20kg oraz 200kg.

do sklepu

Utwardzacz TFF Utwardzacz TFF znajduje zastosowanie przy utwardzaniu kompozycji epoksydowych przeznaczonych dla budownictwa, gdzie prowadzi się prace w warunkach obniżonej temperatury, często przy wysokiej wilgotności. Dobra chemoodporność takich kompozycji w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje utwardzacz TFF do utwardzania wykładzin antykorozyjnych w przemyśle. Pozytywna ocena higieniczna pozwala na stosowanie go do różnego typu powłok epoksydowych [np.: posadzki] w pomieszczeniach użyteczności publicznej i branży żywnościowej [mleczarnie, zakłady mięsne]. Utwardzacz TFF może być używany w miejsce utwardzacza Akfanil 50 we wszystkich tych zastosowaniach, w których jego duża reaktywność jest korzystna w procesie przetwarzania.

Uwaga! Ze względu na dużą reaktywność Utwardzacza TFF należy przygotować mieszaninę żywicy z utwardzaczem w proporcjach możliwych do przerobu w ciągu kilku minut.

do sklepu

Utwardzacz U1

do sklepu

  • do  utwardzania kitów
  • do  utwardzania posadzkowych mas wylewowych
  • do  utwardzania roztworów gruntujących
  • do  utwardzania klejów epoksydowych
  • itp.

Utwardzacz MTB

do sklepu

znajduje zastosowanie przy utwardzaniu kompozycji epoksydowych przeznaczonych dla budownictwa, gdzie prowadzi się prace w warunkach obniżonej temperatury, często przy wysokiej wilgotności. Dobra chemoodporność takich kompozycji w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje utwardzacz MTB do utwardzania wykładzin antykorozyjnych w przemyśle.