posadzka samopoziomująca

Posadzka samopoziomująca – system 561

do sklepu

W skład systemu posadzkowego 561 wchodzą:

 • Epidian® 6011 + utwardzacz ET – proporcje (100/18) (gruntowanie podłoża)
 • Suszony piasek kwarcowy (warstwa polepszająca przyczepność)
 • Epidian® 561 + utwardzacz ET – proporcje (100/10) lub Epidian® 561 + utwardzacz IDA – proporcje (100/25) (warstwa podstawowa)

 

Dostępne kolory Epidianu 561 (zdjęcie nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistych kolorów)


Epidian® 561 należy nanosić na zagruntowane podłoże

Preparat gruntujący: Epidian® 6011 + utwardzacz ET

Epidian® 6011 może służyć jako grunt, a także jako spoiwo do piasku kwarcowego (szpachla do ubytków w posadzce, lub masa do wykonania cokolika).

Suszony piasek kwarcowy – jako warstwa polepszająca przyczepność (posypka na nieutwardzoną jeszcze warstwę gruntującą).

POWŁOKA ZASADNICZA – kolorowa: Epidian® 561 + utwardzacz

Skład:

Składnik A — modyfikowana żywica epoksydowa: Epidian® 561 z pigmentami i wypełniaczami,
Składnik B —  utwardzacz ET, lub utwardzacz IDA

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się:

utwardzacz ET (posadzka matowa) w proporcji:
Epidian® 561 – 100 części wagowych
Utwardzacz ET – 10 części wagowych

lub utwardzacz IDA (posadzka z wysokim połyskiem) w proporcji:

Epidian® 561 – 100 części wagowych
Utwardzacz IDA – 25 części wagowych

Przed użyciem składniki należy dokładnie wymieszać

Zużycie (posadzka o grubości 3mm):

GRUNTOWANIE Epidian® 6011
0,16 do 0,33 kg/m2 + utwardzacz ET
Piasek kwarcowy ok. 1,5 kg/m2
WARSTWA PODSTAWOWA Epidian® 561 ok. 3,54 – 3,81 kg/m2 + utwardzacz ET
Lub Epidian® 561 ok. 3,12 – 3,36 kg/m2 + utwardzacz IDA

 

ZASTOSOWANIE:

Epidian® 561 jest kompozycją epoksydową o dobrej odporności mechanicznej i chemicznej. Szczególnie zalecany jest do wylewania posadzek na podłożu betonowym w obiektach budownictwa przemysłowego w tym również w branży żywnościowej oraz użyteczności publicznej, a także w pomieszczeniach mieszkalnych na przykład:

 • hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • garaże, zajezdnie autobusowe,
 • pomieszczenia techniczne w biurach i szkołach,
 • magazyny, mleczarnie, browary, zakłady spożywcze,
 • łaźnie, pomieszczenia socjalne,
 • pomieszczenia sterylne w zakładach farmaceutycznych
 • hale wystawowe,
 • sklepy,
 • obiekty reprezentacyjne.

Wykonanie:

Składniki kompozycji posadzkowej należy dokładnie wymieszać w następujących proporcjach wagowych:

 

Epidian® 561 100 cz.wag.
Utwardzacz ET 10 cz.wag.

lub

Epidian® 561 100 cz.wag.
Utwardzacz IDA
25 cz.wag.

 

 

Operację mieszania wykonać w następujący sposób:

do wymieszanej, barwnej żywicy dodać odpowiednią ilość utwardzacza i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do momentu uzyskania jednorodnej masy. Można stosować wiertarki o maksymalnej prędkości do 400 obr/min. Tworzenie się smug wskazuje, że masa jest niedostatecznie wymieszana. Należy zwracać uwagę, czy masa jest jednorodna, tj. czy nie zmieszana żywica nie przylgnęła do ścian i dna naczynia. Zachować możliwie krótki okres mieszania 3-5 minut (zbyt długie mieszanie powoduje silne napowietrznienie masy).

Po wymieszaniu przelać mieszaninę do innego naczynia (najlepiej z polietylenu), ponownie wymieszać, po czym wylać na zagruntowaną powierzchnię i równomiernie rozprowadzić na wymaganą grubość za pomocą kielni, szpachli lub rakli dystansowej.

Świeżo naniesioną masę posadzkową starannie odpowietrzyć “wałkując” ją wałkiem z twardego włosia lub tworzywa. Najlepiej przygotować niewielkie porcje mieszaniny (ok. 10 kg). Jeżeli istnieje możliwość szybkiego przerobu, można przygotować większą ilość mieszaniny do 50 kg, stosując odpowiednie mieszarki. Czas do momentu zmieszania składników do rozprowadzenia masy na podłożu nie może przekraczać kilkunastu minut.

Przygotowanie podłoża:

Jednym z głównych czynników decydujących o jakości posadzki jest prawidłowo przygotowane podłoże betonowe o odpowiedniej wytrzymałości. Jego minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią

zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Należy dokładnie usunąć zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, resztki farby oraz substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary). Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp. Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić i wyrównać szpachlówką epoksydową, zachowując pewną szorstkość, zwiększającą przyczepność nakładanej powłoki.

DANE TECHNICZNE:

Właściwości składników kompozycji epoksydowej przed utwardzeniem.

Właściwości

Składnik A
Epidian® 561

Składnik B
Utwardzacz ET

Składnik B
Utwardzacz IDA

charakterystyka chemiczna modyfikowana żywica epoksydowa z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy modyfikowana poliamina alifatyczna modyfikowana
dwuamina
cykloalifatyczna
postać

 

gęsta masa nisko lepka ciecz nisko lepka ciecz
kolor wg. katalogu barw od jasnożółtego do jasnobrązowego od jasnożółtego do jasnobrązowego
gęstość w temp. 25°C, g/cm3 ok. 1,40 1,02÷1,05 1,01÷1,03
lepkość w temp. 25°C, mPa s 1500÷8000 200÷300 150÷300

Właściwości fizyczne posadzek

Właściwości

SYSTEM 561

Gęstość w stanie nieutwardzonym (g/cm3) 1,30-1,40
Skurcz liniowy (%) 0,20
Wytrzymałość na zginanie (MPa) 25
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 50
Twardość metodą ściskania kulki (MPa) 80
Odporność na uderzenia metodą pośrednią (mm2) 100
Odporność na ścieranie: tarczą Boehmego (cm3/50 cm2) 25
Odporność na ścieranie: udarowe (aparat RS-1) (liczba obrotów) 5000
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni suchej 0,24
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej* (1/°C) 4,5·10-5
Przyczepność do betonu (MPa) 1,2
Nasiąkliwość wodą po 28 dniach (%) 1,0
Klasyfikacja ogniowa wyrobu trudno zapalny
Zakres temperatur eksploatacji (°C) -30 ÷ +80

* w zakresie temperatur 0-40°C

 

 

Chemoodporność posadzek wykonanych na bazie Epidianu® 561

Chemoodporność/ metoda badań

Próbki sezonowano przez okres 14 dni w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Następnie całkowicie zanurzono w agresywnych roztworach na 1 miesiąc, oceniając wpływ poszczególnych mediów na zmianę masy próbki i jej wygląd.

Kryteria oceny odporności chemicznej próbki

‚+’ — odporność bardzo dobra (dopuszczalne lekkie zmatowienie),
‚±’ — odporność średnia (dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy i zmatowienie),
‚—’ — brak odporności (duże zmiany barwy, uszkodzenie struktury).

 

Środowisko SYSTEM 561 SYSTEM 561 Lux
Kwas solny 10%

+

+

Kwas solny stężony

+

±

Kwas azotowy 10%

+

+

Kwas siarkowy 20%

+

+

Kwas fosforowy 10%

+

±

Kwas octowy 5%

+

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

+

Amoniak 10%

+

+

Sól kuchenna 20%

+

+

Alkohol etylowy 45%

+

+

Alkohol etylowy 96%

+

±

Ksylen

+

+

Benzyna

+

+

Produkty w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

do sklepu