fbpx

Lakiery

Epidian®111

Jest lakierem elektroizolacyjnym, przeznaczonym do nasycania uzwojeń maszyn elektrycznych, cewek, wytwarzania powłok elektroizolacyjnych na różnych elementach. Jest po utwardzeniu lakierem elastycznym – klasa izolacji B

– do sklepu

Epidian®112

Jest klarownym lakierem dwuskładnikowym o słomkowej barwie. Powłoka otrzymana z lakieru Epidian® 112 charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnych tworzyw
konstrukcyjnych, stosunkowo dużą elastycznością i wysokim, trwałym połyskiem. Epidian 112 Przeznaczony jest głównie do wytwarzania powłok antykorozyjnych i ochronno-dekoracyjnych na powierzchniach betonowych i stalowych.
Powłoki uzyskane z tego lakieru wykazują odporność na działanie wody, alkaliów, węglowodorów alifatycznych (np. benzyna, oleje napędowe), wielu rozpuszczalników organicznych, roztworów kwasów (nieutleniających) i soli nieorganicznych. Nie nadaje się do malowania na zewnątrz.

– do sklepu